کارت اعتباری گردشی

در کارت‌های اعتباری بانکی، اعتبار خرید کالا یا خدمات توسط بانک‌ها یا موسسات اعتباری تامین می‌شود. در واقع بانک‌ دین خریدار به فروشنده را می‌خرد و خریدار کالا موظف به پرداخت بدهی به بانک است.

اعتبار این نوع کارت گردشی است: یعنی موجودی کارت پس از پرداخت هر صورت حساب شارژ می‌شود.

مزایای کارت اعتباری گردشی برای هر یک از ذینفعان

  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کارت اعتباری گردشی