فروش اقساطی

در فروش اقساطی اعتبار‌دهنده در واقع فروشنده کالا است و خریدار موظف است اقساط را به فروشنده بپردازد. مرکز ارائه دهنده خدمات فروش اقساطی، سامانه‌ای راه‌اندازی می‌نماید که رابطه بین خریدارهای متعدد و فروشندگان متنوع را با فرمول‌های بازپرداخت مختص هر فروشگاه مدیریت می‌کند. 

مزایای فروش اقساطی برای هر یک از ذینفعان

  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. فروش اقساطی